معرفی تیم بهداشت و سلامتی

با همکاری منطقه اشپاندو و بیمارستان جنگلی پروتستان از مارس ۲۰۱۷ پروژه „Mobiles Lotsenteam“ تیم بهداشت و سلامتی برای ترویج سلامتی و برابری رشد یکسان کودکان پناهجو به اجرا در می آید.

برای تمامی سؤالاتتان با ما تماس بگیرید.

lotsenteam@pgdiakonie.de

هدف از این پروژه ادغام کودکان پناهجوی زیر دوازده سال٬ خانواده های آنها و خانم های باردار در ساختارهای بهداشتی می باشد. در صورت نیاز٬ چنانچه امکان آن نباشد که خانواده ها تحت پوشش سیستم قرار بگیرند٬ این تیم مستقیما پشتیبانی می کند.

در اینجا شما بروشور/ کتابچه اطلاعاتی به آلمانی و به زبان های دیگر را پیدا خواهید کرد

ارایه خدمات تیم بهداشتی

 • مشاوره دوران بارداری

 • کمک به ثبت حاملگی و زایمان در زایشگاه بیمارستان همراه با مترجم

 • کمک در جهت تماس با خدمات اجتماعی پزشکی

 • کمک به ثبت تولد نوزاد و صدور شناسنامه(آرشیو)

 • ساعت مشاوره در بخش های زنان و زایمان(به عربی/فارسی دوشنبه ها ۹-۱۱ ٫ چهارشنبه ها ۱۱-۱۳)

 • اتصال با پزشک کودکان/متخصصان/دندانپزشکان و کلینیک های تخصصی

 • پزشک متخصص اطفال با امکان واکسیناسیون و برنامه غربالگری کودکان

 • ساعت مشاوره در اماکن پناهجویان و مراکز خانواده و منطقه

 • بازدید از منزل جهت مشاوره خصوصی فقط یک بار بعد از زایمان(در صورت نداشتن ماما/دایه)

 • ارایه خدمات اطلاعاتی در مورد حاملگی٫زایمان و سلامت کودکان

 • یافتن مترجم

 • کمک به یافتن مراکز تفریحی و اوقات فراغت

 • همکاری با خدمات بهداشتی درمانی وهمچنین مدارس و کودکستان ها


اطلاعات بیشتر را می توانید در این بروشور  بخوانید.